LED osvětlení parkovišť a garáží

LED osvětlení parkovišť a garáží

  • Bezpečnost parkovišť a garáží je zásadní pro jejich provoz a funkčnost. Osvětlení musí vytvářet a podporovat tuto bezpečnost a zároveň musí zajistit bezpečnou jízdu a efektivně hospodařit s náklady na elektrickou energii.
  • Na vnějších parkovištích se instalují svítidla s dostatečným výkonem pro osvícení prostoru a zároveň chránící řidiče před oslňováním.
  • Vnitřní parkovací garáže často nedisponují denním světlem. Toto poměrně komplikované prostředí vyžaduje používání vysoce kvalitních svítidel s dlouhou životností.
  • Vzhledem k nutnosti nepřetržitého svícení, jsou energetické úspory v těchto typech objektů klíčový parametr.
  • Stísněné a uzavřené prostory mohou v lidech vyvolávat pocity úzkosti a diskomfort. Z tohoto důvodu je třeba v parkovacích domech a garážích vytvořit otevřený a jasný prostor, který pomůže řidičům během parkování svých vozů.