LED osvětlení skladů a skladových prostor

LED osvětlení skladů a skladových prostor

 

  • Neefektivní a nepružné řešení osvětlení skladů jsou již minulostí. Je čas snížit náklady flexibilním osvětlením a inteligentním řešením, které se přizpůsobí požadavkům prostoru a účelu jeho využití.
  • Při osvětlení skladů je třeba zvážit řešení vhodné pro daný typ skladu.
  • Energetická úspornost, nízké náklady na údržbu, vynikající výkonnost, bezpečnost, dlouhá životnost a flexibilita, jsou hlavní parametry.
  • Zlepšením osvětlení, zavedením inteligentních prvků, jako jsou: snímače pohybu, snímače denního světla, speciální nouzový systém, rychlá odezva atd., je možné ušetřit 50% až 90% nákladů provozu skladu.
  • Kvalitní osvětlení je velmi důležité i při zvyšování bezpečnosti zaměstnanců. Eliminováním stínů a tmavých rohů se odstraní nehody, které s jejich přičiněním vznikly. Rovněž se zlepší efektivita práce, jelikož bezporuchové LED svítidla nevyžadují téměř žádnou údržbu. Provoz je plynulá, bez prostojů zapříčiněných údržbou osvětlení.